LỌC THEO:

  Masstel izi 106

  Masstel izi 106

  229.000 ₫

  (49 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.77 inchs
  • 0.3 MP Không
  • 1000mAh
  • Không
  • 6531E
  • Không

  Nokia 130 (2017)

  Nokia 130 (2017)

  519.000 ₫

  (59 đánh giá)

  • 120 x 160 1.8"
  • VGA (0.3) Không
  • 1020 mAh
  • 4MB
  • Không
  • Nokia S30+

  Masstel H860 Mạ Vàng 24K

  Masstel H860 Mạ Vàng 24K

  990.000 ₫

  (48 đánh giá)

  • 240*320 pixcel 2.4"
  • VGA Không
  • 1450mAh
  • 32 MB
  • MT6261D
  • Không
  • Đổi trả 180 ngày nếu lỗi NSX

  Nokia 105 Dual Sim (2017)

  Nokia 105 Dual Sim (2017)

  359.000 ₫

  (52 đánh giá)

  • QQVGA (120 x 160 pixels) 1.8"
  • Không Không
  • 800 mAh
  • 4MB
  • không
  • Nokia S30+

  Masstel iZi 206

  Masstel iZi 206

  349.000 ₫

  (35 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels 2.4 inchs
  • 0.3 MP Không
  • 1450mAh
  • Không
  • MT6261M
  • Không

  Masstel Spinner

  Masstel Spinner

  299.000 ₫

  (70 đánh giá)

  • 96*128 96*128 pixel 1.0''
  • Không Không
  • 280 mAh
  • Không
  • 6531E(SPRD)
  • Không

  Masstel Izi 280

  Masstel Izi 280

  450.000 ₫

  (35 đánh giá)

  Nokia 106 DS (2018)

  Nokia 106 DS (2018)

  389.000 ₫

  (43 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.8 inches
  • Không Không
  • 800 mAh
  • 4 MB
  • MTK MT6261D
  • Nokia S30+

  Lenovo VIBE C

  Lenovo VIBE C

  (117 đánh giá)

  • 854 x 480 pixels
  • 2300 mAh
  • 1 GB
  • Qualcomm Snapdragon 210

  Itel IT2120

  Itel IT2120

  199.000 ₫

  (90 đánh giá)

  • Không
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Masstel Fami 12

  Masstel Fami 12

  490.000 ₫

  (75 đánh giá)

  • 128*160 1.77 inch
  • VGA Không
  • 1000 mAh
  • Không
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Nokia N150

  Nokia N150

  649.000 ₫

  (82 đánh giá)

  • 320 x 240 Pixels TFT, 2.4", 65.536 màu
  • VGA (480 x 640 pixels) Không
  • 1020 mAh
  • Không
  • Không

  Itel It2580

  Itel It2580

  390.000 ₫

  (34 đánh giá)

  • 128 x 160 pixels 1.77"
  • VGA Không
  • 1000 mAh
  • 4 MB
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Itel It2123V

  Itel It2123V

  210.000 ₫

  (44 đánh giá)

  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Masstel A112

  Masstel A112

  199.000 ₫

  (88 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.77"
  • Không Không
  • 800mAh
  • Không
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Itel It2180

  Itel It2180

  200.000 ₫

  (90 đánh giá)

  • 1.3 MP 1.3 MP
  • 1000 mAh
  • 4 MB
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Itel It2170

  Itel It2170

  230.000 ₫

  (42 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.77 inchs
  • 0.3 MP Không
  • 1000 mAh
  • Không
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Masstel A260

  Masstel A260

  299.000 ₫

  (67 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels
  • VGA Không
  • 1800 mAh
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Itel It5630

  Itel It5630

  580.000 ₫

  (35 đánh giá)

  • 320 x 240 pixels 2.8"
  • 2 MP Không
  • 4000 mAh
  • Không
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Masstel A131

  Masstel A131

  199.000 ₫

  (91 đánh giá)

  • 128*160 1.77 inch
  • VGA Không
  • 800 mAh
  • Không
  • không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX