ĐIỆN THOẠI ITEL

(8+ sản phẩm)
LỌC THEO:

  Itel It2580

  Itel It2580

  349.000 ₫

  (81 đánh giá)

  • 128 x 160 pixels 1.77"
  • VGA Không
  • 1000 mAh
  • 4 MB
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Itel It5025

  Itel It5025

  260.000 ₫

  (52 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels 2.4 inches
  • 0.3 MP Không
  • 1200mAh
  • Không
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Itel It2170

  Itel It2170

  230.000 ₫

  (87 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.77 inchs
  • 0.3 MP Không
  • 1000 mAh
  • Không
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Itel it2171

  Itel it2171

  210.000 ₫

  (55 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.77 inches
  • 0.3 MP Không
  • 1000mAh
  • Không
  • KHÔNG CÓ
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Itel It2163

  Itel It2163

  210.000 ₫

  (55 đánh giá)

  • Đang cập nhật 1.77 inches
  • Không Không
  • 1000mAh
  • Không
  • sc7731E
  • Đang cập nhật
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Itel It2123V

  Itel It2123V

  210.000 ₫

  (51 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.77 inches
  • Không Không
  • 1000 mAh
  • 4 MB
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Itel It6120

  Itel It6120

  300.000 ₫

  (33 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels 2.4 inches
  • 0.3 MP Không
  • 1200mAh
  • Không
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX

  Itel It5092

  Itel It5092

  390.000 ₫

  (45 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels 2.4 inches
  • 0.08 MP Không
  • 3000mAh
  • Không
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX