LỌC THEO:

  Philips E570

  Philips E570

  990.000 ₫

  (101 đánh giá)

  • 2.8 inch (320 x 240 pixels)
  • 2.0 MP
  • Li-Ion 3160mAh
  • Không
  • Không
  • Không

  Philips Xenium E311

  Philips Xenium E311

  790.000 ₫

  (89 đánh giá)

  • 2.4 inch (240 x 320 Pixels)
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • Li-ion 1530 mAh
  • Không
  • Không

  Philips E170

  Philips E170

  690.000 ₫

  (144 đánh giá)

  • 2.4 inch (240 x 320 Pixels)
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • Li-ion 2070 mAh
  • 64 MB

  Philips E160

  Philips E160

  590.000 ₫

  (78 đánh giá)

  • 2.4 inch
  • 0.3 MP
  • Pin chuẩn Li-Ion 1600 mAh

  Philips E181

  Philips E181

  590.000 ₫

  (48 đánh giá)

  • 2.4', TFT, 240 x 320 pixels
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • Li-Ion 3100 mAh
  • Không
  • Không

  Philips E220

  Philips E220

  590.000 ₫

  (85 đánh giá)

  • 1.77 inch (128 x 160 pixels)
  • QVGA
  • Lithium - Ion 1000 mAh
  • Không

  Philips E168

  Philips E168

  490.000 ₫

  (103 đánh giá)

  • 2.4 inch (320 x 240 pixels)
  • VGA
  • Li-Ion 1600 mAh
  • Không

  Philips E103

  Philips E103

  279.000 ₫

  (113 đánh giá)

  • 1.77 inch (128 x 160 pixels)
  • Chính : VGA, Phụ : Không
  • Li-ion 1000 mAh
  • MT6261
  • Không