Bảo hành 2 năm là sao, 1 năm apple, 1 năm fpt hay sao? Căn cứ nào tính thời hạn bảo hành vây?

vào ngày 10/11/2016 câu trả lời• 948 lượt xem

Bảo hành 2 năm là sao, 1 năm apple, 1 năm fpt hay sao? Căn cứ nào tính thời hạn bảo hành vây?