Cho tôi hỏi hiện tại tôi đang góp điện thoại bên HDSG còn 2 th&aa

Pham Truc Tram Anh
vào ngày 26/12/2016 câu trả lời• 801 lượt xem

Cho tôi hỏi hiện tại tôi đang góp điện thoại bên HDSG còn 2 tháng nữa mới hết. Nhưng giờ tôi tôi đóng hết 2 tháng và tất toán xong thì tôi có đượclaptop mua góp bên HDSG không?