Chào add. e mới mua máy samsung A7 2017 ngày hôm qua. e thấy sạc có hiện tượng nóng máy. vậy...

Như Bảo
vào ngày 18/04/2017 câu trả lời• 511 lượt xem
Chào add. e mới mua máy samsung A7 2017 ngày hôm qua. e thấy sạc có hiện tượng nóng máy. vậy là bình thường hay bị lỗi