Điện thoại bị mất màu...

Khách
vào ngày 21/06/2017 câu trả lời• 1.952 lượt xem

Điện thoại bị mất màu . nhưng vẫn lên màn hình