Điên thoại samsung s7 edge có hiện ký hiệu hình dấu cộng có vong tròn bên ngoài . Ký hiệu trên...

Đổ Văn Chiến
vào ngày 02/07/2017 câu trả lời• 677 lượt xem

Điên thoại samsung s7 edge có hiện ký hiệu hình dấu cộng có vong tròn bên ngoài . Ký hiệu trên là gì? Làm thế nào để gỡ bỏ được? Giúp tôi nhé!