e dung samsung a5 2017 thi co goi dươc cuôc goi video cho iphone ko a?

Phạm Bích Tuyền
vào ngày 13/06/2017 câu trả lời• 421 lượt xem

e dung samsung a5 2017  thi co goi dươc cuôc goi video cho iphone ko a?