E mới mua iphone 7 plus nhập tài khoản apple id vào báo không thể kết nối với itune store

Lê Đức Anh Tiến
vào ngày 16/12/2016 câu trả lời• 2.380 lượt xem

E mới mua iphone 7 plus nhập tài khoản apple id vào báo không thể kết nối với itune store, wifi vào mạng thì vẫn bình thường?

Sản phẩm liên quan: