em mới mua laptop tại fpt mới được mấy tháng mà giờ nó hiện thông báo '' giấy phép window của bạn...

Minh Vũ
vào ngày 15/04/2018 câu trả lời• 80 lượt xem

em mới mua laptop tại fpt mới được mấy tháng mà giờ nó hiện thông báo '' giấy phép window của bạn sez hết hạn sớm'' là sao? fpt làm ăn gì hay thế?