FPT có thâu lại điện thoại củ không, máy samsung s7 edge còn bảo hành của FPT giờ mình muốn đổi...

Khách
vào ngày 13/07/2017 câu trả lời• 1.204 lượt xem

 FPT có thâu lại điện thoại củ không, máy samsung s7 edge còn bảo hành của FPT giờ mình muốn đổi samsung s8 edge lpus bù khoản bao nhiêu