mình mới mua samsung A7 2017 ngày 30-06

Nguyễn Thanh Sang
vào ngày 04/07/2017 câu trả lời• 539 lượt xem

mình mới mua samsung A7 2017 ngày 30-06, nay cắm vào máy tính thử nhưng máy ko nhận ra điện thoại ?