mình sử dụng hai máy ip cùng chung một icloud nhưng hình ảnh không được sao luu trên máy mới...

Hà Đỗ
vào ngày 16/04/2018 câu trả lời• 82 lượt xem

mình sử dụng hai máy ip cùng chung một icloud nhưng hình ảnh không được sao luu trên máy mới