Mua trước trả sau

       mình sử dụng hai máy ip cùng chung một icloud nhưng hình ảnh không được sao luu trên máy mới...

       Hà Đỗ
       vào ngày 16/04/2018 câu trả lời• 58 lượt xem

       mình sử dụng hai máy ip cùng chung một icloud nhưng hình ảnh không được sao luu trên máy mới