mình vừa mua đt samsung j7 pro bên fpt được khoảng 20 ngày, giờ mình muốn đổi lên samsung a5 2017...

Trung Tran
vào ngày 26/08/2017 câu trả lời• 519 lượt xem

mình vừa mua đt samsung j7 pro bên fpt được khoảng 20 ngày, giờ mình muốn đổi lên samsung a5 2017 thì có được không, nếu được thì phải bù bao nhiêu?