máy tính bị lỗi has stopped working

Guest
vào ngày 01/08/2016 câu trả lời• 843 lượt xem

Máy tính mình cứ 10 phút lại hiện lên cửa số BSvcProcessor has stopped working, mình đang tim cách khắc phục mà chưa ra, Ad hay bạn nào biết cách khắc phục thì giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều ạ!