Mình đang cần mua 1 e laptop chỉ dùng để chơi game online ( LOL, BNS...)

Trần Thế Thức
vào ngày 25/07/2017 câu trả lời• 418 lượt xem

Mình đang cần mua 1 e laptop chỉ dùng để chơi game online ( LOL, BNS...) là chính. Mọi người tư vấn giúp nên mua của Asus, Msi, hay của hãng nào. Giá dưới 35tr nhé. Mình cảm ơn!