mua trả góp cho giáo viên có biên chế thì cần những thủ tục gì?

Anh Thư Nguyễn
vào ngày 02/01/2015 câu trả lời• 1.121 lượt xem

mua trả góp cho giáo viên có biên chế thì cần những thủ tục gì?