Hướng dẫn cập nhật hệ điều hành Android Lollipop cho Lenovo S90

  Ngay bây giờ, người dùng smartphone tầm trung Lenovo S90 đã có thể cập nhật ngay lên phiên bản hệ điều hành Android Lollipop mới nhất, để trải nghiệm những tính năng mới, hấp dẫn mà hệ điều hành này mang lại. Đâ
• 0 câu trả lời • vào ngày 30/06/2015 Thông Báo

QUY CHẾ CUNG CẤP THÔNG TIN, TRAO ĐỔI THÔNG TIN TRÊN DIỄN ĐÀN FPT SHOP

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2015 QUY CHẾ C
• 0 câu trả lời • vào ngày 29/06/2015 Thông Báo

Quyền lợi của thành viên diễn đàn FPTShop

Nhằm mục đích phát triển diễn đàn FPTShop phát triển ngày một lớn mạnh, nội dung có chất lượng cao tạo cơ hội phát triển thành một sân chơi lớn cho các tín đồ công nghệ Việt Nam, Ban Quản Trị xin đưa ra một số quyền
• 0 câu trả lời • vào ngày 20/06/2014 Thông Báo

Nội quy chung diễn đàn FPTShop

Trước khi đăng ký trở thành thành viên của diễn đàn FPTShop, bạn phải đồng ý toàn bộ nội qui dưới đây. Ban Quản Trị có quyền sử dụng bài viết của thành viên trên toàn bộ diễn đàn để giúp
• 0 câu trả lời • vào ngày 20/06/2014 Thông Báo