Em vừa mua điện thoại sam sung a3 2017 tối hôm qua sao cảm ứng d&ac

Nguyễn Hữu Bình
vào ngày 18/05/2017 câu trả lời• 831 lượt xem

Em vừa mua điện thoại sam sung a3 2017 tối hôm qua sao cảm ứng  dấu vân tay bị trục trực rồi