Windows "lậu" sau khi nâng cấp vẫn sẽ là lậu

Thông tin mới nhất về việc cập nhật lên Windows 10 vừa được Microsoft công bố. Theo đó, những người dùng Windows "lậu" sau khi nâng cấp lên Windows 10 vẫn sẽ là Windows "lậu". Chỉ ít lâu sau khi tin tức Micros
• 0 câu trả lời • vào ngày 21/03/2015 WindowPhone