Phần mềm

Office 365 Personal (01 năm; 01 tài khoản/5 thiết bị)

1.290.000 ₫

Khách hàng chọn 1 trong 3 Khuyến mại sau:

KM1:

  • Mua Combo Sinh viên Office 365 Personal - Lạc Việt cho Windows PC kèm Laptop chỉ còn 690,000đ

KM2:

  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Macbook

KM3:

  • Càng mua càng rẻ: Mua 2 giảm 50%, mua 3 trở lên giảm 55%

Office 365 Home (01 năm; 06 tài khoản/30 thiết bị)

1.590.000 ₫

  • Mua Combo Sinh viên Office 365 Home - Lạc Việt cho Windows PC kèm Laptop chỉ còn 990,000đ
  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Macbook

Office Home & Student 2019 (Vĩnh viễn; cho 01 Windows/Mac)

2.390.000 ₫

  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Macbook

Office Home & Business 2019 (Vĩnh viễn; cho 01 Windows/Mac)

5.990.000 ₫

  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Macbook