Phần mềm

Office 365 Personal (01 năm; 01 tài khoản/5 thiết bị)

1.290.000 ₫

  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Laptop/Macbook/iPad Pro

Office 365 Home (01 năm; 06 tài khoản/30 thiết bị)

1.590.000 ₫

  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Laptop/Macbook/iPad Pro

Office Home & Student 2019 (Vĩnh viễn; cho 01 Windows/Mac)

2.390.000 ₫

  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Laptop/Macbook/iPad Pro

Office Home & Business 2019 (Vĩnh viễn; cho 01 Windows/Mac)

5.990.000 ₫

  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Laptop/Macbook/iPad Pro

Office 365 Busines Premium 1 năm (5 PC/Mac + 5 tablets + 5 phones)

3.390.000 ₫

  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Laptop/Macbook/iPad Pro

Microsoft Office Professional 2019 (Vĩnh viễn, cho 01 Windows)

9.490.000 ₫

  • Tặng Voucher 600,000đ khi mua kèm Laptop/Macbook/iPad Pro

Phần mềm key-online Office 365 Personal (02 năm; 01 tài khoản/5 thiết bị)

2.580.000 ₫

  • Càng Mua Càng Rẻ: Mua 2 năm chỉ còn 650,000đ/năm

Phần mềm key-online Office 365 Personal (03 năm; 01 tài khoản/5 thiết bị)

3.870.000 ₫

  • Càng Mua Càng Rẻ: Mua 3 năm chỉ còn 580,000đ/năm