Mua trước trả sau

       Các sản phẩm Sạc dự phòng

       Sắp xếp theo:

       Sạc dự phòng Icore 5000mAh

       199.000

       Sạc dự phòng Nấm Lùn 8000mAh

       300.000

       Sạc dự phòng Veger S6 6000mAh

       300.000

       Sạc dự phòng Yoobao 6000 mAh

       349.000

       Khuyến mại:

       • Giải phóng hàng tồn, ăn mừng đại lễ! Giảm sốc 30% chỉ còn 245.000đ áp dụng từ 23/04 đến 02/05 (không áp dụng kèm các khuyến mãi khác)

       Sạc dự phòng Maxco 5200mAh (Jewel)

       380.000

       Sạc dự phòng Ihave 5000mAh

       399.000

       Sạc dự phòng Veger V60 6000mAh (Full moon)

       400.000

       Sạc dự phòng Maxco 6000mAh

       400.000

       Sạc dự phòng Maxco 7000mAh

       400.000

       Sạc dự phòng Maxco 8000mAh (Ultra slim)

       500.000

       Sạc dự phòng Maxco 5000mAh (Matrix)

       500.000

       Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Geisha 1

       599.000

       Khuyến mại:

       Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

       • Tặng Loa bluetooth Rocky hình nấm

       Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Spring Babie

       599.000

       Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh NY Rooster

       599.000

       Khuyến mại:

       Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

       • Tặng Loa bluetooth Rocky hình nấm

       Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Snowman 2

       599.000

       Khuyến mại:

       Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

       • Tặng Loa bluetooth Rocky hình nấm

       Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Xmas house 2

       599.000

       Khuyến mại:

       Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

       • Tặng Loa bluetooth Rocky hình nấm

       Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Spring cherry

       599.000

       Khuyến mại:

       Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

       • Tặng Loa bluetooth Rocky hình nấm

       Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh White Diamond

       599.000

       Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Spring flower

       599.000

       Khuyến mại:

       Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

       • Tặng Loa bluetooth Rocky hình nấm

       Sạc dự phòng Veger S10 10000mAh Snowman 1

       599.000

       Khuyến mại:

       Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

       • Tặng Loa bluetooth Rocky hình nấm