Các sản phẩm Sản phẩm mã code

Sắp xếp theo:

Gói bản quyền Phim Đặc Sắc 30 ngày - FPT

50.000

Code - Online Gói Kênh Giải Trí - Truyền Hình FPT Play - 30 ngày

50.000

Khuyến mại:

  • Càng mua càng rẻ:
  • Mua 3 món Phụ Kiện khác nhau giảm 10%
  • Mua 4 món Phụ Kiện khác nhau giảm 15%
  • Mua 5 món Phụ Kiện trở lên khác nhau giảm 20%
  • Không áp dụng đối với Phần mềm Microsoft

Gói K+ - 01 tháng (K+ 1 HD, K+ PM HD, K+ NS HD , K+ PC HD)

125.000

Khuyến mại:

  • Càng mua càng rẻ:
  • Mua 3 món Phụ Kiện khác nhau giảm 10%
  • Mua 4 món Phụ Kiện khác nhau giảm 15%
  • Mua 5 món Phụ Kiện trở lên khác nhau giảm 20%
  • Không áp dụng đối với Phần mềm Microsoft

Code - Online Gói Kênh Giải Trí - Truyền Hình FPT Play - 365 ngày

500.000