Các sản phẩm Sản phẩm mã code

Sắp xếp theo:

Gói bản quyền Phim Đặc Sắc 30 ngày - FPT

50.000

Code - Online Gói Kênh Giải Trí - Truyền Hình FPT Play - 30 ngày

50.000

Khuyến mại:

 • Càng mua càng rẻ:
 • Mua 3 món Phụ Kiện khác nhau giảm 10%
 • Mua 4 món Phụ Kiện khác nhau giảm 15%
 • Mua 5 món Phụ Kiện trở lên khác nhau giảm 20%
 • Không áp dụng đối với Phần mềm Microsoft

Gói bản quyền Phim Đặc Sắc 60 ngày - FPT

100.000

FPT Play - Gói Kênh Giải Trí 60 ngày

100.000

Gói K+ - 01 tháng (K+ 1 HD, K+ PM HD, K+ NS HD , K+ PC HD)

125.000

Khuyến mại:

 • Càng mua càng rẻ:
 • Mua 3 món Phụ Kiện khác nhau giảm 10%
 • Mua 4 món Phụ Kiện khác nhau giảm 15%
 • Mua 5 món Phụ Kiện trở lên khác nhau giảm 20%
 • Không áp dụng đối với Phần mềm Microsoft

FPT Play - Gói Kênh Giải Trí 120 ngày

200.000

FPT Play - Gói Phim đặc sắc 120 ngày

200.000

FPT Play - Gói Ngoại Hạng Anh trọn mùa 2018-2019 - Giá ưu đãi

350.000

FPT Play - Gói K+ 03 tháng

375.000

FPT Play - Gói K+ 04 tháng

500.000

Code - Online Gói Kênh Giải Trí - Truyền Hình FPT Play - 365 ngày

500.000

Khuyến mại:

Càng mua càng rẻ:

 • Mua 3 món Phụ Kiện khác nhau giảm 10%
 • Mua 4 món Phụ Kiện khác nhau giảm 15%
 • Mua 5 món Phụ Kiện trở lên khác nhau giảm 20%
 • Không áp dụng đối với Phần mềm Microsoft

FPT Play – Gói Phim đặc sắc 365 ngày

500.000

FPT Play - Gói Ngoại Hạng Anh trọn mùa 2018-2019

500.000

FPT Play - Gói K+ 06 tháng

750.000