Các sản phẩm Thẻ nhớ

Sắp xếp theo:

Thẻ nhớ MicroSD 8GB Kingston Class 4

130.000

Khuyến mại:

Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Thẻ nhớ MicroSD 8GB Adata

150.000

Khuyến mại:

Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Thẻ nhớ MicroSD 8Gb Sandisk class 4

150.000

Khuyến mại:

Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Combo Tiện Dụng (Thẻ nhớ-Đầu đọc thẻ) cho Điện Thoại

199.000

Thẻ nhớ MicroSD 16GB Kingston

200.000

Khuyến mại:

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Thẻ nhớ MicroSD Adata 16GB

250.000

Khuyến mại:

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Thẻ nhớ MicroSD 16Gb Sandisk class 10

250.000

Khuyến mại:

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Thẻ nhớ Micro SD 32Gb Kingston class 10

450.000

Khuyến mại:

Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Thẻ nhớ MicroSD 32GB

550.000

Khuyến mại:

Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Thẻ nhớ Micro SD 32Gb Sandisk C10

550.000

Khuyến mại:

Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Thẻ nhớ MicroSD 64GB Kingston C10

750.000

Khuyến mại:

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Thẻ nhớ Micro SD Extreme 32GB Sandisk U3

750.000

Khuyến mại:

Đặt Online hoặc Gọi 18006601 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Thẻ nhớ Micro SD 64GB Sandisk C10

790.000

Khuyến mại:

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng

Thẻ nhớ Micro SD 128GB Sandisk C10

1.650.000

Khuyến mại:

 • Giảm 20% khi mua cùng Sạc dự phòng