Các sản phẩm Thẻ nhớ

Sắp xếp theo:

Combo Tiện Dụng (Thẻ nhớ-Đầu đọc thẻ) cho Điện Thoại

199.000

Thẻ nhớ MicroSD 8Gb Sandisk class 4

239.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 8GB Kingston Class 4

239.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 8GB Adata

239.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 16GB Remax Class 10

249.000

Thẻ nhớ MicroSD Adata 16GB

280.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 16GB Kingston

280.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 16Gb Sandisk class 10

280.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 16GB Sandisk C10 80MB/s

280.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 32GB Sandisk C10 80MB/s

480.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ Micro SD Extreme 32GB Sandisk U3

480.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ Micro SD 32Gb Sandisk C10

480.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 32GB

480.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ Micro SD 64GB Sandisk C10

870.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 64GB Kingston C10

870.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 64GB Sandisk C10 80MB/s

870.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 128GB Sandisk C10 100MB/s

1.690.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ Micro SD 128GB Sandisk C10

1.690.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini

Thẻ nhớ MicroSD 200GB Sandisk C10 100MB/s

2.590.000

Khuyến mại:

 • Tặng cáp Unik 3 đầu Hoặc Gậy selfie mini