Các sản phẩm TV BOX

Sắp xếp theo:

FPT Play - Gói Ngoại Hạng Anh 2018-2019, Serie A và FA Cup - 120 ngày

FPT Play - Gói Ngoại Hạng Anh 2018-2019, Serie A và FA Cup - 30 ngày

50.000

FPT Play - Gói Phim đặc sắc 30 ngày

50.000

FPT Play - Gói Kênh Giải Trí 30 ngày

50.000

Khuyến mại:

 • Càng mua càng rẻ:
 • Mua 3 món Phụ Kiện khác nhau giảm 10%
 • Mua 4 món Phụ Kiện khác nhau giảm 15%
 • Mua 5 món Phụ Kiện trở lên khác nhau giảm 20%
 • Không áp dụng đối với Phần mềm Microsoft

FPT Play - Gói Phim đặc sắc 60 ngày

100.000

FPT Play - Gói Ngoại Hạng Anh 2018-2019, Serie A và FA Cup - 60 ngày

100.000

FPT Play - Gói Kênh Giải Trí 60 ngày

100.000

FPT Play - Gói K+ 01 tháng

125.000

Khuyến mại:

 • Càng mua càng rẻ:
 • Mua 3 món Phụ Kiện khác nhau giảm 10%
 • Mua 4 món Phụ Kiện khác nhau giảm 15%
 • Mua 5 món Phụ Kiện trở lên khác nhau giảm 20%
 • Không áp dụng đối với Phần mềm Microsoft

FPT Play - Gói Kênh Giải Trí 120 ngày

200.000

FPT Play - Gói Phim đặc sắc 120 ngày

200.000

FPT Play - Gói K+ 03 tháng

375.000

FPT Play - Gói K+ 04 tháng

500.000

Code - Online Gói Kênh Giải Trí - Truyền Hình FPT Play - 365 ngày

500.000

Khuyến mại:

Càng mua càng rẻ:

 • Mua 3 món Phụ Kiện khác nhau giảm 10%
 • Mua 4 món Phụ Kiện khác nhau giảm 15%
 • Mua 5 món Phụ Kiện trở lên khác nhau giảm 20%
 • Không áp dụng đối với Phần mềm Microsoft

FPT Play – Gói Phim đặc sắc 365 ngày

500.000

FPT Play - Gói Ngoại Hạng Anh 2018-2019, Serie A và FA Cup - 365 ngày

500.000

FPT Play - Gói K+ 06 tháng

750.000

FPT Play Box 4K

1.390.000

Khuyến mại:

 • Tặng 01 năm Gói kênh Giải Trí trị giá 500,000 đồng, hướng dẫn kích hoạt: 

B1: Vào mục tài khoản và chọn Gói dịch vụ
B2: Chọn Giải Trí và chọn gói 0đ 365 ngày

 • Tặng Gói Ngoại Hạng Anh mùa giải 2018-2019 trị giá 500,000 đồng.
 • Dùng thử 31 ngày