LỌC THEO:

  Itel It2580

  Itel It2580

  349.000 ₫

  (81 đánh giá)

  • 128 x 160 pixels 1.77"
  • VGA Không
  • 1000 mAh
  • 4 MB
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Itel It5025

  Itel It5025

  260.000 ₫

  (52 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels 2.4 inches
  • 0.3 MP Không
  • 1200mAh
  • Không
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Itel It2170

  Itel It2170

  230.000 ₫

  (87 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.77 inchs
  • 0.3 MP Không
  • 1000 mAh
  • Không
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Itel it2171

  Itel it2171

  230.000 ₫

  (55 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.77 inches
  • 0.3 MP Không
  • 1000mAh
  • Không
  • KHÔNG CÓ
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Itel It2163

  Itel It2163

  210.000 ₫

  (55 đánh giá)

  • Đang cập nhật 1.77 inches
  • Không Không
  • 1000mAh
  • Không
  • sc7731E
  • Đang cập nhật
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Itel It2123V

  Itel It2123V

  210.000 ₫

  (51 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.77 inches
  • Không Không
  • 1000 mAh
  • 4 MB
  • Không
  • Không
  • Đổi trả 100 ngày nếu lỗi NSX
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Nokia 210 DS

  Nokia 210 DS

  779.000 ₫

  (75 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels 2.4 inches
  • 0.3 MP Không
  • 1020 mAh
  • Không
  • Không
  • Không
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Nokia N150

  Nokia N150

  649.000 ₫

  (83 đánh giá)

  • 320 x 240 Pixels TFT, 2.4", 65.536 màu
  • VGA (480 x 640 pixels) Không
  • 1020 mAh
  • Không
  • Không
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Nokia 110 DS (2019)

  Nokia 110 DS (2019)

  469.000 ₫

  (52 đánh giá)

  • 120 x 160 Pixel 1.77 inchs
  • QVGA Không
  • 800mAh
  • 4 MB
  • SPRD 6531E
  • Nokia S30+
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Nokia 106 DS (2018)

  Nokia 106 DS (2018)

  389.000 ₫

  (53 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.8 inches
  • Không Không
  • 800 mAh
  • 4 MB
  • MTK MT6261D
  • Nokia S30+
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  VÒNG ĐEO TAY THÔNG MINH (BAND) XIAOMI MI SMART BAND 4

  • 120X240 RGB 24bit
  • 125mAh
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Nokia 105 DS (2019)

  Nokia 105 DS (2019)

  359.000 ₫

  (22 đánh giá)

  • 120 x 160 Pixel 1.77 inches
  • Không Không
  • 800 mAh
  • 4 MB
  • Không
  • Nokia S30+
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Nokia 105 Single Sim (2017)

  Nokia 105 Single Sim (2017)

  349.000 ₫

  (75 đánh giá)

  • QQVGA (120 x 160 pixels) 1.8"
  • Không Không
  • 800 mAh
  • 4MB
  • không
  • Nokia S30+
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Vòng Đeo Tay Xiaomi Mi Band 2

  Vòng Đeo Tay Xiaomi Mi Band 2

  299.000 ₫

  (75 đánh giá)

  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Nokia 105 SS (2019)

  Nokia 105 SS (2019)

  349.000 ₫

  (49 đánh giá)

  • 120 x 160 Pixel Đang cập nhật 1.77 inchs
  • Không Không
  • 800mAh
  • 4 MB
  • Không
  • Nokia S30+
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Masstel Izi 112

  Masstel Izi 112

  199.000 ₫

  (65 đánh giá)

  • 128 x 160 Pixels 1.77 inches
  • Không Không
  • 800 mAh
  • 32 MB
  • SC6531E
  • Không
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Itel It6120

  Itel It6120

  300.000 ₫

  (32 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels 2.4 inches
  • 0.3 MP Không
  • 1200mAh
  • Không
  • Không
  • Không

  Itel It5092

  Itel It5092

  390.000 ₫

  (45 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels 2.4 inches
  • 0.08 MP Không
  • 3000mAh
  • Không
  • Không
  • Không

  Itel It2590

  Itel It2590

  390.000 ₫

  (65 đánh giá)

  • 176 x 220 Pixcel 2.2 inches
  • 0.3 MP Không
  • 1900mAh
  • Không
  • Không
  • Không

  Masstel Max R1

  Masstel Max R1

  299.000 ₫

  (55 đánh giá)

  • 240 x 320 Pixels 2.4 inchs
  • 0.08 MP Không
  • 1200 mAh
  • 32 MB
  • Spectrum 6531E
  • Không
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop