LỌC THEO:

  iPhone 11 Pro Max 64GB

  iPhone 11 Pro Max 64GB

  33.990.000 ₫

  (65 đánh giá)

  • 1242 x 2688 Pixels 6.5 inchs
  • Triple 12MP Ultra Wide, Wide and Telephoto cameras 12.0 MP
  • Lâu hơn iPhone Xs Max 5h
  • 4 GB
  • Apple A13 Bionic
  • iOS 13

  Chương trình khuyến mại đặc biệt đến 09/12:

  • Trả góp 0%
  • Tặng PMH 1,000,000đ

  Hoặc chọn chương trình khuyến mại thường:

  Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Giảm ngay 2,000,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  KM2:

  • Trả góp 0%

  iPhone 11 Pro Max 256GB

  iPhone 11 Pro Max 256GB

  37.990.000 ₫

  (65 đánh giá)

  • 1242 x 2688 Pixels 6.5 inchs
  • Triple 12MP Ultra Wide, Wide and Telephoto cameras 12.0 MP
  • Lâu hơn iPhone Xs Max 5h
  • 4 GB
  • Apple A13 Bionic
  • iOS 13

  Chương trình khuyến mại đặc biệt đến 09/12:

  • Trả góp 0%
  • Tặng PMH 1,000,000đ

  Hoặc chọn chương trình khuyến mại thường:

  Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Giảm ngay 2,000,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  KM2:

  • Trả góp 0%

  iPhone 11 Pro Max 512GB

  iPhone 11 Pro Max 512GB

  43.990.000 ₫

  (58 đánh giá)

  • 1242 x 2688 Pixels 6.5 inchs
  • Triple 12MP Ultra Wide, Wide and Telephoto cameras 12.0 MP
  • Lâu hơn iPhone Xs Max 5h
  • 4 GB
  • Apple A13 Bionic
  • iOS 13

  Chương trình khuyến mại đặc biệt đến 09/12:

  • Trả góp 0%
  • Tặng PMH 1,000,000đ

  Hoặc chọn chương trình khuyến mại thường:

  Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Giảm ngay 2,000,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  KM2:

  • Trả góp 0%

  iPhone 11 Pro 64GB

  iPhone 11 Pro 64GB

  30.990.000 ₫

  (52 đánh giá)

  • 1125 x 2436 Pixels 5.8 inchs
  • Triple 12MP Ultra Wide, Wide and Telephoto cameras 12.0 MP
  • Lâu hơn iPhone Xs 4h
  • 4 GB
  • Apple A13 Bionic
  • iOS 13

  Khách hàng chọn 1 trong 3 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Giảm ngay 2,000,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  KM2:

  • Tặng PMH 1,000,000đ

  KM3:

  • Trả góp 0%

  iPhone 11 Pro 256GB

  iPhone 11 Pro 256GB

  34.990.000 ₫

  (59 đánh giá)

  • 1125 x 2436 Pixels 5.8 inchs
  • Triple 12MP Ultra Wide, Wide and Telephoto cameras 12.0 MP
  • Lâu hơn iPhone Xs 4h
  • 4 GB
  • Apple A13 Bionic
  • iOS 13

  Khách hàng chọn 1 trong 3 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Giảm ngay 2,000,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  KM2:

  • Tặng PMH 1,000,000đ

  KM3:

  • Trả góp 0%

  iPhone 11 Pro 512GB

  iPhone 11 Pro 512GB

  40.990.000 ₫

  (48 đánh giá)

  • 1125 x 2436 Pixels 5.8 inchs
  • Triple 12MP Ultra Wide, Wide and Telephoto cameras 12.0 MP
  • Lâu hơn iPhone Xs 4h
  • 4 GB
  • Apple A13 Bionic
  • iOS 13

  Khách hàng chọn 1 trong 3 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Giảm ngay 2,000,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  KM2:

  • Tặng PMH 1,000,000đ

  KM3:

  • Trả góp 0%

  iPhone 11 64GB

  iPhone 11 64GB

  21.990.000 ₫

  (70 đánh giá)

  • 828 x 1792 Pixels 6.1 inchs
  • Dual 12MP Ultra Wide and Wide cameras 12.0 MP
  • Lâu hơn iPhone XR 1h
  • 4 GB
  • Apple A13 Bionic
  • iOS 13

  Khách hàng chọn 1 trong 3 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Giảm ngay 1,500,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  KM2:

  • Tặng PMH 500,000đ

  KM3:

  • Trả góp 0%

  iPhone 11 128GB

  iPhone 11 128GB

  23.990.000 ₫

  (52 đánh giá)

  • 828 x 1792 Pixels 6.1 inchs
  • Dual 12MP Ultra Wide and Wide cameras 12.0 MP
  • Lâu hơn iPhone XR 1h
  • 4 GB
  • Apple A13 Bionic
  • iOS 13

  Khách hàng chọn 1 trong 3 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Giảm ngay 1,500,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  KM2:

  • Tặng PMH 500,000đ

  KM3:

  • Trả góp 0%

  Khách hàng được khuyến mại thêm:

  • Giảm ngay 10% khi mua combo sạc nhanh (Củ sạc USB-C 18w và Dây sạc USB-C to Lightning)

  iPhone 11 256GB

  iPhone 11 256GB

  25.990.000 ₫

  (52 đánh giá)

  • 828 x 1792 Pixels 6.1 inchs
  • Dual 12MP Ultra Wide and Wide cameras 12.0 MP
  • Lâu hơn iPhone XR 1h
  • 4 GB
  • Apple A13 Bionic
  • iOS 13

  Khách hàng chọn 1 trong 3 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Giảm ngay 1,500,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  KM2:

  • Tặng PMH 500,000đ

  KM3:

  • Trả góp 0%

  iPhone Xs Max 64GB

  iPhone Xs Max 64GB

  25.990.000 ₫

  26.990.000 ₫

  (178 đánh giá)

  • 1242 x 2688 Pixels 6.5 inchs
  • Dual Camera 12.0 MP 7.0 MP
  • Lâu hơn iPhone X 1,5h
  • 4 GB
  • Apple A12 Bionic
  • iOS 12

  Giá đặc biệt đến 09/12: 25,990,000đ

  • Trả góp 0% chỉ từ 1,701,000đ/tháng

  Hoặc mua giá thường: 26,990,000đ

  • Giảm ngay 1,000,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  Khách hàng được khuyến mại thêm:

  • Giảm ngay 10% khi mua combo sạc nhanh (Củ sạc USB-C 18w và Dây sạc USB-C to Lightning)

  iPhone Xs Max 256GB

  iPhone Xs Max 256GB

  32.990.000 ₫

  (61 đánh giá)

  • 1242 x 2688 Pixels 6.5 inchs
  • Dual Camera 12.0 MP 7.0 MP
  • Lâu hơn iPhone X 1,5h
  • 4 GB
  • Apple A12 Bionic
  • iOS 12

  Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Trả góp 0% chỉ từ 2,156,000đ/tháng

  KM2:

  • Giảm ngay 1,000,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  Khách hàng được khuyến mại thêm:

  • Giảm ngay 10% khi mua combo sạc nhanh (Củ sạc USB-C 18w và Dây sạc USB-C to Lightning)

  iPhone Xs 64GB

  iPhone Xs 64GB

  24.990.000 ₫

  (67 đánh giá)

  • 1125 x 2436 Pixels 5.8 inchs
  • Dual Camera 12.0 MP 7.0 MP
  • Lâu hơn iPhone X 30'
  • 4 GB
  • Apple A12 Bionic
  • iOS 12

  Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Trả góp 0% chỉ từ 1,636,000đ/tháng

  KM2:

  • Giảm ngay 1,000,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  Khách hàng được khuyến mại thêm:

  • Giảm ngay 10% khi mua combo sạc nhanh (Củ sạc USB-C 18w và Dây sạc USB-C to Lightning)

  iPhone XR 64GB

  iPhone XR 64GB

  17.990.000 ₫

  (93 đánh giá)

  • 828 x 1792 Pixels 6.1 inchs
  • 12.0 MP 7.0 MP
  • Lâu hơn iPhone 8 Plus 1,5h
  • 3 GB
  • Apple A12 Bionic
  • iOS 12

  Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Trả góp 0% chỉ từ 1,181,000đ/tháng

  KM2:

  • Giảm ngay 1,000,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  Khách hàng được khuyến mại thêm:

  • Giảm ngay 10% khi mua combo sạc nhanh (Củ sạc USB-C 18w và Dây sạc USB-C to Lightning)

  iPhone XR 128GB

  iPhone XR 128GB

  18.990.000 ₫

  (102 đánh giá)

  • 828 x 1792 Pixels 6.1 inchs
  • 12.0 MP 7.0 MP
  • Lâu hơn iPhone 8 Plus 1,5h
  • 3 GB
  • Apple A12 Bionic
  • iOS 12

  Khách hàng chọn 1 trong 2 khuyến mại sau:

  KM1:

  • Trả góp 0% chỉ từ 1,246,000đ/tháng

  KM2:

  • Giảm ngay 1,000,000đ khi mua kèm Apple Watch Series 3/5 GPS + Cellular

  Khách hàng được khuyến mại thêm:

  • Giảm ngay 10% khi mua combo sạc nhanh (Củ sạc USB-C 18w và Dây sạc USB-C to Lightning)

  iPhone X 64GB

  iPhone X 64GB

  19.990.000 ₫

  (253 đánh giá)

  • 2436 x 1125 pixel
  • Dual 12.0 MP 7.0 MP
  • 2716 mAh
  • 3 GB
  • Apple A11 Bionic
  • iOS 11
  • Trả góp 0% chỉ từ 1,071,000đ/tháng

  Giảm ngay 10% khi mua combo sạc nhanh (Củ sạc USB-C 18w và Dây sạc USB-C to Lightning)

  iPhone 8 Plus 64GB

  iPhone 8 Plus 64GB

  15.990.000 ₫

  (148 đánh giá)

  • 1920 x 1080 pixels 1080 x 1920 pixels 5.5 inches
  • 2 camera 12 MP Dual 12.0 MP 7.0 MP 7 MP
  • 2675 mAh 2691 mAh
  • 3GB 3 GB
  • Apple A11 Bionic 6 nhân Apple A11 Bionic
  • iOS11 iOS 11
  • Trả góp 0% chỉ từ 859,000đ/tháng

  Giảm ngay 10% khi mua Combo sạc nhanh (Củ sạc USB-C 18w và Dây sạc USB-C to Lightning)

  iPhone 8 64GB

  iPhone 8 64GB

  15.590.000 ₫

  (82 đánh giá)

  • 1334 x 750 pixels 1334 x 750 pixels 4.7 inches
  • 12.0 MP 12 MP 7.0 MP 7 MP
  • 1821 mAh
  • 2 GB 2GB
  • Apple A11 Bionic 6 nhân Apple A11 Bionic
  • iOS11
  • Trả góp 0% chỉ từ 1,025,000đ/tháng
  • Giảm ngay 10% khi mua Combo sạc nhanh (Củ sạc USB-C 18w và Dây sạc USB-C to Lightning)

  Huawei P30 Pro

  Huawei P30 Pro

  22.990.000 ₫

  22.990.000 ₫

  (114 đánh giá)

  • 2340 x 1080 Pixel 6.47 inches
  • 40Mp (khẩu độ f/1.8) + 20Mp (khẩu độ f/2.2) + 8Mp (khẩu độ f/2.4) + Camera Time-of-Flight (4 Camera Leica) 32.0Mp
  • 4200 mAh battery
  • 8 GB
  • HUAWEI Kirin 980
  • Android™ 9.0 + EMUI 9.1
  • Tặng mã giảm giá 5% để mua Laptop

  Samsung Galaxy Note 10+

  Samsung Galaxy Note 10+

  26.990.000 ₫

  (119 đánh giá)

  • 1440 x 3040 pixels 6.8 inches
  • Chính 12 MP & Phụ 12 MP, 16 MP 10MP
  • 4300 mAh 4,300 mAh
  • 12 GB
  • 2 nhân 2.73 GHz, 2 nhân 2.4 GHz & 4 nhân 1.9 GHz Exynos 9825 (7 nm)
  • Android 9.0 (Pie)
  • Trả góp 0%, mỗi tháng chỉ từ 1,306,000đ
  • Giảm ngay 5,000,000đ, trong đó 3,000,000đ (Quà tặng Galaxy) (Áp dụng đến 08/12)
  • Tặng Gear Fit Silver trị giá 2,490,000đ (Áp dụng đến 08/12)
  • Thu cũ đổi mới Note 10+ trợ giá đến 4,5 triệu Xem chi tiết

  Samsung Galaxy Note 10

  Samsung Galaxy Note 10

  22.990.000 ₫

  (68 đánh giá)

  • 1080 x 2280 Pixels 6.3 inches
  • Chính 12 MP & Phụ 12 MP, 16 MP 10MP
  • 3,500 mAh
  • 8 GB
  • Exynos 9825 (7 nm)
  • Android 9.0 (Pie)
  • Trả góp 0%, mỗi tháng chỉ từ 1,112,000đ
  • Giảm ngay 5,000,000đ, trong đó 3,000,000đ (Quà tặng Galaxy) (Áp dụng đến 08/12)
  • Tặng Gear Fit Silver trị giá 2,490,000đ (Áp dụng đến 08/12)
  • Thu cũ đổi mới Note 10 trợ giá đến 4,5 triệu Xem chi tiết