Phần mềm

Office 365 Personal (01 năm; 01 tài khoản/5 thiết bị)

1.290.000 ₫

  • Mua Combo Sinh viên: Microsoft Office 365 Personal - Lạc Việt chỉ còn 690,000đ

Office 365 Home (01 năm; 06 tài khoản/30 thiết bị)

1.690.000 ₫

  • Mua Combo Sinh viên: Microsoft Office 365 Home - Lạc Việt chỉ còn 1,090,000đ

Office Home & Student 2019 (Vĩnh viễn; cho 01 Windows/Mac)

2.390.000 ₫

  • Mua Combo Văn phòng: Office Home & Student - Lạc Việt chỉ còn 1,790,000đ
  • Mua Combo Văn Phòng kèm Laptop tặng Combo Bảo vệ toàn diện (Eset Nod32 18 tháng - MDMH)

Office Home & Business 2019 (Vĩnh viễn; cho 01 Windows/Mac)

5.990.000 ₫

  • Mua Combo Văn phòng: Office Home & Business - Lạc Việt chỉ còn 5,390,000đ
  • Mua Combo Văn Phòng kèm Laptop tặng Combo Bảo vệ toàn diện (Eset Nod32 18 tháng - MDMH)

Phần mềm key-online Office 365 Personal (02 năm; 01 tài khoản/5 thiết bị)

2.580.000 ₫

  • Càng Mua Càng Rẻ: Mua 2 năm chỉ còn 650,000đ/năm

Phần mềm key-online Office 365 Personal (03 năm; 01 tài khoản/5 thiết bị)

3.870.000 ₫

  • Càng Mua Càng Rẻ: Mua 3 năm chỉ còn 580,000đ/năm