SỰ KIỆN

Cập nhật sự kiện công nghệ nổi bật trong nước và Quốc tế

Ra mắt iPhone 9 (tin đồn)

Ra mắt iPhone 9 (tin đồn)

Sắp diễn ra

  • 31/03/2020 12:00 SA - 31/03/2020 2:00 SA
  • United State of America (Mỹ)

Tháng 3

31

Thứ ba

Ra mắt Galaxy S mới

Ra mắt Galaxy S mới

Đã kết thúc

  • 12/02/2020 2:00 SA - 12/02/2020 4:00 SA
  • San Francisco, California, Hoa Kỳ

Tháng 2

12

Thứ tư

Ra mắt Realme C3

Ra mắt Realme C3

Đã kết thúc

  • 06/02/2020 2:00 CH - 06/02/2020 4:00 CH
  • Ấn Độ

Tháng 2

6

Thứ năm

CES 2020

CES 2020

Đã kết thúc

  • 06/01/2020 12:00 SA - 10/01/2020 12:00 SA
  • Las Vegas

Tháng 1

6

Thứ hai

Xem thêm 28 sự kiện khác